Tạo sự kiện

1Chọn kế hoạch thanh toán của bạn
 • CHUYÊN NGHIỆP

   500.000 Đ

   Thuê bao

   150 ngày

   50

   150 ngày

  50

  Các tin đăng nộp cùng với gói cước này sẽ được tự động nổi bật trên : Trang chủ (50000 Đ cho 50000 ngày) Trang thể loại (25000 Đ cho 5 ngày)

  Đăng 50 tin bất động sản, thời gian lưu tin 3 tháng. Được đăng tin sự kiện, bài viết PR... Tin luôn nổi bật, được hỗ trợ Marketing online.
 • CAO CẤP

   500.000 Đ

   Thuê bao

   365 ngày

   200

   365 ngày

  50

  Trang chủ và trang thể loại

  Viết bài PR bất động sản, trỏ link vào website, hiển thị Profile cá nhân chuyên nghiệp,100 tin bất động sản, sự kiện, dịch vụ tiện ích, hỗ trợ tiếp cận khách hàng mục tiêu...
2Nhập chi tiết
Chọn một thể loại cho tin đăng event
  
3Đăng nhập / Đăng ký